Chcete někoho přesvědčit? Pozvěte ho na kávu

V posledních letech se pod tíhou argumentů hroutí vžité názory na pití kávy jak domeček z karet. Není to tak dávno, co padl mýtus o tom, že pití kávy je škodlivé a že pijáci kávy častěji trpí reumatoidní artritidou. Za prokázané lze také považovat i to, že pití kávy snižuje riziko vzniku cukrovky. Kofein nám snižuje riziko vzniku diabetes 2. typu až o polovinu. Nezávisle na sobě se na tom shodli hned dva výzkumné týmy, jeden z Dánska a druhý z Ameriky. Zjistili, že u mužů, kteří denně pijí dávku převyšující 6 šálků kofeinové kávy, se vyskytl pouze poloviční počet případů onemocnění cukrovkou než u jejich vrstevníků, kteří kávu nekonzumovali. U žen, které pily kávu, kleslo zmíněné riziko onemocnění cukrovkou o 30%.

Šálek kávy – nový trik reklamních manažerů. Vedle zmíněných poznatků, stojí za pozornost i to, k čemu došli u protinožců. Australští výzkumníci v tomto týdnu zveřejnili, že po dávce kofeinu jsme schopni lépe vstřebávat přesvědčivé argumenty. Údajně je to tím, že kofein zlepšuje naší schopnost zpracovat vjemy a že nám celkově rozšiřuje záběr informací, které jsme v danou chvíli schopni vnímat a vyhodnocovat. Australany k těmto závěrům přivedly pokusy na lidech. Do pokusu si vybrali dobrovolníky, kteří kriticky smýšleli o legalizaci euthanasie a legalizaci potratů. Na pokusných osobách psychologové testovali posun v jejich názorech, když se je jali přesvědčovat ke změně jejich postoje pod působením kofeinu. V pokusu použili dávku kofeinu, která odpovídala dvěma šálkům kávy. Kontrolní skupina dostávala místo kofeinu placebo. Experiment ukázal, že pokud jsou argumenty dostatečně přesvědčivé, kofein zvyšuje počet osob, jež se podaří v jejich názorech zviklat a které nakonec přijmou předkládané argumenty a svůj názor změní. Svůj podíl na tom podle vědců má zmíněné vylepšení našich psychických schopností. Spoluautor studie Dr. Blake McKimmie vysvětluje výsledky studie zase tím, že kofein zvyšuje naší schopnost pečlivě zvážit obsah sdělení. Část přesvědčovacího úspěchu ale možná jde na vrub i tomu, že kofein nás uvádí do lepší nálady, a že pohoda nás vede častěji k souhlasnému stanovisku. Informace o vlivu kofeinu na lidskou psychiku ve smyslu snadnějšího přesvědčování zveřejnila na svých stránkách Qeenslandská universita. Podrobné informace se mají brzo objevit i v evropském vědeckém časopisu European Journal of Social Psychology. Zmíněné výsledky budou zajímavé pro reklamní manažery. Věda jim vlastně dala do ruky návod, jak mají účelně svoje snažení směrovat. Měli by se svojí návštěvou nebo reklamním spotem „trefit“ do doby, kdy je cílová skupina zvyklá konzumovat kávu.

Výzkum potvrdil, že pokud máme svůj šálek kávy, jsme mnohem manipulovatelnější. Ze studie ale také vyplývá, že pití velkého množství kávy může mít negativní efekt. Ten spočívá v tom, že jak jsme schopni zpracovat větší množství informací, tak nás také snadno upoutávají i vedlejší, z pohledu reklamy rušivé, vjemy. Hodně kávy nás navíc činí roztržitými. Pokud se budeme dívat na reklamu pod vlivem velké dávky kofeinu, může nás atraktivita osoby nabízející produkt uchvacovat více než vlastní nabízený produkt.

Kofein v mozku Pradeep Nathan je expert na chování mozku působící na Monash University. Tento vědecký pracovník z Melbourne vysvětluje účinek kofeinu v reklamě následovně. Kofein stimuluje centrální nervový systém prostřednictvím zvýšené produkce celé řady přenašečů nervových vzruchů (mediátorů). Tím se nám zlepšuje paměť, zvyšuje se naše pozornost. Lépe se nám po kofeinu soustředí a snadněji se tak vypořádáváme s nastalými problémy. Tím, jak se stáváme více vnímaví a jak se nám snadněji vybavují naše dřívější poznatky, stáváme se ve svých soudech pečlivější, jsme i zdvořilejší a laskavější. To všechno jsou prvky, které v reklamě hrají velký význam. Reklama je přece založena na principu zvýšení pozornosti a nejde v ní o nic jiného, než o snahu zaujmout tolik lidí, kolik jich v danou chvíli zaujmout lze. Kofein, jak se zdá, je k tomu ochoten se kdykoli propůjčit.

Opatrný skepticismus Geoff Kelly je výkonný pracovník Australské poradenské organizace, která radí vládním organizacím a korporacím jak získat lidi aby se patřičně chovali, nebo si určité produkty koupili. Názor tohoto špičkového manažéra je poněkud opatrnější. Podle něj existují různé úrovně přesvědčování, ale klíčem k úspěchu je podle něj jen pokud je cílené působení dlouhodobé. Z jeho slov lze ve věci využití kofeinu v reklamě cítit jistou dávku zdrženlivosti. Co vy na to? Doporučujeme dát si kávu a přečíst si tento článek jěště jednou a uvidíte.