Vrácení zboží

  • Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů.

  • Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.

  • Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Výjimku tvoří hygienické obaly.

  • Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.

  • Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.

  • Peníze Vám vrátíme nejpozději do 2 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než obdržíme vracené zboží.

Jak postupovat, když po rozbalení zjistím, že zboží je poškozeno?

Nejrychlejší způsob je pořídit fotografie poškozeného zboží a zaslat nám tuto informaci společně s číslem zásilky na náš email info@kavovnik.cz Veškeré další úkony již za vás vyřídíme my.

Jak postupovat, když mi kurýr přiveze viditelně poškozenou zásilku?

Nejlepší způsob je zásilku neotvírat a nepřebírat. Zásilku odmítnout s tím aby nám byla vrácena. Následně nás o tomto informujte na emailu info@kavovnik.cz a my obratem zajistíme odeslání nového zboží.

Jak postupovat, když zakoupené zboží chcete ho vrátit?

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na prodejně.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti, právo na odstoupení Vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

Dárek zdarma.

V případě navrácení zboží obsahující dárek související s hodnotou celkové objednávky je nutné zboží vrátit včetně tohoto dárku uvedeného na faktuře. V opačném případě bude hodnota tohoto dárku, odpovídající aktuální ceně na webu www.kavovnik.cz v době vrácení zboží, odečtena od hodnoty vráceného zboží.

Kde zboží vrátit?

Právo na vrácení zboží můžete uplatnit osobně nebo písemně a to odstoupením od smlouvy a zasláním zboží na adresu:

KAVOVNIK.CZ

H-PARK

Heršpická 1035/11f

Brno 63900

Provozní doba: Pondělí  - Pátek 10 - 16 hod.

Vracené zboží dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Zboží vždy uvědte do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději pak do 14 dnů od dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět na naše reklamační oddělení ( případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno). Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

Obal není předmětem koupě (Výjimku tvoří především hygienické obaly) ani součástí koupené věci. Nicméně i přesto máme právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.