Hrozí světový nedostatek kávy

V průběhu následujících 5 let hrozí nedostatek kávy na trhu, protože farmáři nemají zájem o pěstování této zemědělské komodity.

Příčinu jejich nezájmu musíme hledat v relativně nízké ceně, ze které vyplývá malý zisk pro pěstitele. Pro kávu jsou velmi příznivé i informace o zoufalých snahách vietnamských farmářů zadržovat úrodu a vyvolat tak zdražování. Co se týče spotřeby, ta permanentně roste. Tahounem růstu poptávky se stávají asijské země, které doteď upřednostňovaly jiné nápoje.

Přesto po provedení fundamentální a technické analýzy jsme dospěli k názoru, že výhled pro kávu je v současnosti velmi příznivý.

Nedostatečná produkce je dlouhodobý problém – Nestor Osorio, ředitel International Coffee Organization, upozornil na konci února na vznikající deficit kávy na světových trzích. V posledních pěti letech byla průměrná globální produkce kávy přibližně 123 miliónů žoků. To však nedokáže uspokojit celou spotřebu, která se v roce 2000 pohybovala na úrovni 104 milionů žoků, v roce 2005 to již bylo 115 milionů a v minulém roce se celosvětově spotřebovalo 132 milionů žoků. Průměrné roční tempo zvyšování poptávky dosahuje 2,6 procenta. Díky mírné návykovosti na tento nápoj a růstu celosvětové populace se v následujících letech nepředpokládá obrácení nastoleného trendu. Osorio dokonce varoval, že v průběhu pěti let může nastat deficit v rozsahu 20 milionů žoků. káva produkce vs. poptávka

Zásoby kávy prudce klesají – nízká produkce zapříčinila, že zásoby kávy v uplynulých letech výrazně propadly. Na počátku tisíciletí přesahovaly 50 milionů žoků, v roce 2005 bylo ve skladech 41 milionů a v současnosti dosahují zásoby historického minima 17 milionů žoků. Poměr zásob ke spotřebě propadl na alarmujících 13 procent. Pro představu v případě pšenice se tento poměr pohybuje v posledních letech mezi 25 až 30 procenty a snížení na 20 procent v roce 2007 vyvolalo zdvojnásobení její ceny. Nestor Osorio uvedl, že v exportních zemích jsou sklady prakticky prázdné a většina zásob se koncentruje ve státech, které kávu musejí dovážet. Jelikož se v letošním roce neočekává přebytek produkce kávy nad spotřebou, tak by zásoby měly dál propadnout.

Počasí je nepříznivé – v minulém roce postihla nadměrná sucha Kolumbii, letos bojuje se zhoršenými klimatickými podmínkami Brazílie. V některých pěstitelských oblastech na východě země (ovlivněna byla přibližně pětina brazilských plantáží) způsobil nedostatek deště snížení počtu plodů na stromech na polovinu. Lehce nadprůměrná teplota byla ohlášena i v centrální oblasti, která dodává 80 procent brazilské produkce kávy. Sucho zavítalo také do Vietnamu. V oblasti Dak Lak, která je největším vietnamským producentem kávy, spadla v březnu jenom polovina průměrných srážek. Vláda odhaduje, že produkce v marketingovém roce 2009/10 by mohla poklesnout až o 30 procent.

Pěstování kávy je málo ziskové – důvodem stagnující nabídky kávy je z velké části nezájem zemědělců o její produkci v důsledku dosahování malých výnosů. Tento stav je nejpatrnější ve Vietnamu, který je druhým největším pěstitelem kávy na světě a dodává 14 procent nabídky. Farmářské náklady se zde podle odhadu banky Fortis pohybují na úrovni 1 000 USD za tunu. V únoru byly tamní ceny kávy přibližně 1 200 USD/tunu a v současnosti poskočily na 1 350 USD. Zisk je i tak velmi malý a nedovoluje farmářům rozsáhlejší investice do plantáží. Náklady by měly nadále růst, protože inflace v zemi dosahuje téměř 10 procent. To znamená, že pěstitelské náklady by za rok mohly být již 1 100 dolarů/tunu (za předpokladu nezměněného měnového kurzu). Cena hnojiv, které jsou významnou nákladovou položkou, vzrostla ve vietnamských obchodech od ledna o 3 procenta.

Vietnam začal zadržovat dodávky – špatná ekonomická situace pěstitelů kávy přesvědčila vietnamskou vládu, aby prodloužila program poskytování levných úvěrů určených na nákup a uskladnění zásob. Úroková míra je 6 procent, což je relativně málo oproti běžným bankovním úvěrům. Bez vládní pomoci by však vietnamští farmáři nenašli dostatečný kapitál na provedení této poněkud zoufalé akce. Do skladů bylo přesměrováno přibližně 200 000 tun kávy, což je téměř 20 procent poslední úrody. Zatím se neví, jak dlouho bude káva ve skladech. V minulosti Vietnam již tuto strategii aplikoval, přičemž výprodej zásob nastal vždy po několika měsících při mírném zhodnocení komodity.

Spotřeba kávy rok od roku roste – poptávka po kávě se nesnížila ani v uplynulé globální recesi. Podle průzkumu americké National Coffee Association zůstal počet lidí pijících kávu nezměněný. 56 procent respondentů starších 18 let uvedlo, že den před anketou pili kávu, což je stejná hodnota jako v letech 2009 a 2008. Změna nastala jenom v místě spotřeby, když 86 procent respondentů si připravilo kávu doma. Předcházející rok to bylo 82 procent. Káva je oblíbeným nápojem zejména v USA a Evropě. Spotřeba na člověka zde v posledních letech stagnuje na úrovni 4,2 a 4,9 kilogramu na osobu ročně. Vzestupný trend spotřeby na člověka v současnosti převládá v jihovýchodní Asii (zejména Jižní Korea, Indonésie a Čína) a v Brazílií.