Káva a Alzheimer

Kofein se zdá být látkou, jež dokáže zabránit cholesterolu v pustošení ochranných mechanismů – napsal Jonathan Geiger. Poprvé se podařilo dokázat, že trvalé užívání kofeinu chrání hematoencefalickou bariéru před netěsností způsobenou cholesterolem.

Denní dávka kofeinu blokuje vliv vysoké hladiny cholesterolu, kterou vědci spojují mimo jiné i s Alzheimerovou chorobou, na organismus. Studie, vědeckého týmu z University of North Dakota, publikovaná v loňském roce v Journal of Neuroinflamation odhalila, že množství kofeinu obsažené v jednom šálku kávy za den by mohlo ochránit mozek před poškozením, které se objevuje při stravě s vysokým obsahem tuku.

Vysoká úroveň cholesterolu v krevním oběhu a poruchy takzvané „hematoencefalické bariéry“ byly vždy zahrnovány mezi základní mechanismy patogeneze Alzheimerovy choroby.

Hematoencefalická bariéra (HEB) je souhrn mechanismů chránících centrální nervový systém před průnikem nežádoucích látek z krve do intersticiální tekutiny mozku, a tím poskytuje mozku jeho vlastní regulované mikroprostředí. Předchozí studie ukázaly, že vysoké hladiny cholesterolu tuto ochrannou bariéru poškozují. Ta pak už nemůže dál ochraňovat centrální nervový systém od poškození způsobeného některými látkami přicházejícími z krve. Poškození této bariéry se projevuje různými neurologickými poruchami – například Alzheimerovou chorobou.

V průběhu studie, vedené neurologem Jonathanem Geigerem, byli novozélandští králíci po dobu dvanácti týdnů krmeni stravou s 2 % cholesterolu a napájeni vodou s přídavkem 3 mg kofeinu (což odpovídá každodennímu šálku kávy u průměrně velkého člověka).

V průběhu testu byla sledována celková hladina cholesterolu a koncentrace kofeinu v krvi. Po dvanácti týdnech laboratorní testy ukázaly, že bariéra chránící mozek byla významně v mnohem lepším stavu u králíků, kteří dostávali svou denní dávku kofeinu.

Kofein se projevil jako ochrana před selháním HEB, díky své schopnosti napomáhat k udržení potřebné úrovně těsného kontaktu proteinů. Tyto proteiny spojují jednotlivé buňky těsně k sobě a vytváří jakousi síť, která brání průchodu nežádoucích molekul z krve do centrálního nervového systému.

Výsledky této studie potvrzují a rozšiřují závěry z ostatních studií poukázáním na to, že příjem kávy může pomoci ochraně proti ztrátě paměti se stoupajícím věkem a při Alzheimerově chorobě. „Kofein je bezpečný a pohotově dostupný lék a jeho schopnost stabilizovat HEB znamená, že by mohl hrát důležitou roli v terapii neurologických poruch,“ říká Geiger.

Požívání kofeinu ochraňuje proti zvýšenému poškození HEB vysokou hladinou cholesterolu, způsobenou nevhodnou skladbou potravy s nadměrným příjmem tuků. Díky tomu by kofein a léky kofeinu podobné mohly být užitečné při léčbě Alzheimerovy choroby.