Konzumenti kávy mohou být odolnější vůči rakovině a mohou žít déle

Je dost možné, že budete váš pravidelný ranní šálek kávy, kterým startujete nový den a bez něhož si už vstávání a odchod do práce neumíte představit, pít po přečtení této americké studie s mnohem větší chutí než dosud. Američtí vědci totiž zjistili, že častí konzumenti kávy mají nižší riziko úmrtí na nejrůznější nemoci, než lidé, kteří pijí kávu ojediněle nebo vůbec.

Zpráva publikovaná v The New England Journal of Medicine v květnu 2012 analyzuje pití kávy u vzorku přes 400 000 mužů a žen ve věku od 50 do 71 a je považován za vůbec největší dosavadní studii o vztahu mezi konzumací kávy a zdravím. Předešlé studie nabízely dosud vesměs protichůdné výsledky a zatímco jedny nám dokazují relativní výhody ve spojení s pravidelným pitím kávy, druhé nám tento fakt vyvracejí. Káva, jak je nám všem dobře známo, obsahuje kofein, tedy stimulant, který u některých lidí krátkodobě zvyšuje srdeční frekvenci a krevní tlak, ale také obsahuje stovky unikátních látek a antioxidantů, které mohou mít na naše zdraví blahodárný vliv. Matoucím faktem mnoha výzkumů zůstává fakt, že mnoho pravidelných kávových konzumentů jsou často také kuřáci. Opravdové benefity pramenící z pravidelného pití kávy jsou poté prakticky nezjistitelné.

Badatelé z National Institutes of Health analyzovali informace o stravě a informace o zdraví, které získali z dotazníků vyplněných 229 119 muži a 173 141 ženami, kteří byli členy American Association of Retired Persons (Americká asociace důchodců) mezi lety 1995 a 1996. Respondenti byli sledování až do roku 2008 a během těchto let přibližně 52 000 z nich zemřelo. Jak se očekávalo, vědci zjistili, že pravidelní konzumenti kávy z tohoto vzorku měli větší tendenci býti kuřáky, než-li ti, kteří nepili kávu v takové míře. Kuřáci a pravidelní konzumenti kávy také jedli mnohem více červeného masa, méně zeleniny a ovoce, méně cvičili a pili více alkoholu. Zkrátka toto jejich chování se následně odráželo také na jejich zdravotním stavu.

Jakmile se však vědci vyvarovali těchto rizik, které by negativně ovlivňovali výzkum, data ukázala, že čím větší byla u konkrétního člověka spotřeba kávy, tím se snižovala pravděpodobnost, že žena nebo muž zemře na různé zdravotní problémy zahrnující cukrovku, srdeční onemocnění, respirační onemocnění, mrtvici nebo infekci. Přes to všechno, procento úmrtnosti během tohoto čtrnáct let trvajícího výzkumu bylo u mužů o 10 a u žen dokonce o 15 procent menší v případě, že za den vypili od dvou do šesti šálků kávy. Zda-li káva obsahovala kofein nebo ne, nemělo v souvislosti mezi kávou a nižším rizikem úmrtí vliv. Neal D. Freedman, vedoucí studie a výzkumník National Cancer Institute (Národní rakovinový institut), upozorňuje, že závěry pramenící z pozorování potvrzují pouze vztah mezi spotřebou kávy a nižším rizikem vzniku nemocí, nikoliv jestli pití většího množství kávy vede také k lepšímu zdraví. V důsledku těchto slov Dr. Freedman řekl, že by lidé měli nadále zůstat více konzervativní v interpretaci těchto dat, a dále řekl, že nepravidelní kávoví konzumenti mohou zůstat klidní.

„Vztah mezi spotřebou kávy a nižším rizikem vzniku nemocí má pouze malý vliv,“ řekl Freedman. „Největší obavou byla doposud skutečnost, že pití většího množství kávy je riskantní věc. Naše výsledky a také výsledky jiných nedávných studií, prokazují, že tomu tak není. Lidé, kteří pijí kávu pravidelně, mají podobné riziko úmrtí jako ti, kteří kávu nepijí. Faktem však zůstává, že káva může mít také skromný pozitivní přínos.“ Vědci se během výzkumu zaměřili mimo jiné na úmrtnost na rakovinu a nezjistili žádnou spojitost mezi pitím kávy a vznikem rakoviny u žen. U mužů pijících kávu pravidelně bylo mírně zvýšené riziko vzniku rakoviny. Dr. Freedman však řekl, že riziko bylo opravdu malé a může být dílem náhody. Příští výzkum se bude právě vztahu mezi pitím kávy a různými typy rakoviny věnovat.

Dalším cílem Freedmanova týmu je zjistit více informací o látkách, které káva obsahuje. A jak jednotlivé látky působí na naše zdraví. „Odhaduje se, že v kávě je 1000 nebo více sloučenin,“ tvrdí Freedman. „Všechny tyto sloučeniny mohou různými způsoby ovlivňovat zdraví. Je tedy na nás, abychom zjistili, jestli je tam například jedna velmi prospěšná sloučenina, nebo je potřeba několik z nich, pracujících společně.“

Via: kava-a-kavarny.cz