Otevření první pražírny Fairtrade kávy v ČR

Fairtrade – koncept spravedlivějšího obchodu – získává v České republice nový rozměr. V rámci systému Fairtrade se prodávají zemědělské a rukodělné produkty a výrobky z rozvojových zemí. Dosud byly všechny Fairtrade produkty dováženy již finálně zpracovány a zabaleny. V případě kávy, která rychle ztrácí aroma i chuťové vlastnosti, zákazníci museli sahat ke kompromisu, tedy kupovat Fairtrade kávu praženou a balenou v dalších evropských zemích. Tím, že je nyní Fairtrade káva dovážena jako zelená a praží se vždy jen takové množství, aby byla zaručena její čerstvost, se k českým zákazníkům dostává nanejvýš lahodná.

Mamacoffee do České republiky dováží kávu z celého světa. Káva pochází z malých farem a od konkrétních pěstitelů. Za „vlajkovou loď“ kávoví specialisté považují kávu z jižní Etiopie z okolí města Yirga Cheffe. Etiopii společnost mamacoffee osobně navštívila. Tato oblast je pro Českou republiku zajímavá i z toho důvodu, že zde společnost Člověk v tísni spolu s Junákem postavila jednu z tzv. sbírkových škol. „Řada pěstitelů v této oblasti žije trvale pod hranicí chudoby a přitom se zde produkuje nejkvalitnější káva světa. Tato cesta nás přivedla k rozhodnutí věnovat se obchodu s Fairtrade kávou. Prodejem Fairtrade kávy z Etiopie chceme podpořit místní pěstitele, což nám připadá jako zásadní bod v rámci rozvojové pomoci.“ uvedl Daniel Kolský z mamacoffee. V současné situaci, kdy cena kávy na světových trzích opakovaně dramaticky klesla, Fairtrade pro farmáře představuje jistotu. Marta Kolská zdůrazňuje ještě další význam: „Fairtrade je přínosem i pro milovníky dobré kávy. Zemědělci, kteří pěstují Fairtrade kávu nemusí přecházet k jiným plodinám. Prostřednictvím Fairtrade je zaručena výkupní cena i prémie na rozvoj místní komunity a je podporováno ekologické zemědělství. Nabízet kvalitní kávu, která otevírá životní perspektivu pěstitelům, považuji za důstojný a udržitelný způsob spolupráce.“

Mamacoffee představuje nový koncept podnikání, kde v popředí zájmu stojí společenská odpovědnost. Jak říká spolumajitelka obchodu Marta Kolská: „Podporujeme nejen farmáře a pěstitele v rozvojových zemích. I v České republice spolupracujeme s řadou neziskových organizací jako je Člověk v tísni, Junák, ale i APLA nebo Ethnocatering sdružení Berkat, kde kupujeme kulinářské speciality do naší kavárny. Snažíme se dokázat, že náš koncept etického podnikání je udržitelný a úspěšný“.

Mamacoffee pražírna se řadí mezi tzv. „speciality coffee“ pražírny, protože se zaměřuje na kvalitu kávy a ne na maximalizaci objemu. Kávová specialistka a pražička mamacoffee Vanda Kasperová při ochutnávání vzorků káv říká s úsměvem: „Každý druh kávy představuje výjimečnou chuť a aroma, je to krásný, voňavý svět, který se rozhodně vyplatí objevovat.“

V nadcházejícím roce mamacoffee připravuje nový společný projekt se společností Člověk v tísni a také otevření dalšího degustačního kávového obchodu. Věříme, že se podaří rozšířit povědomí o kvalitní Fairtrade kávě, jejích pěstitelích a správné přípravě kávy.