Základní pravidla certifikace - Caffe Speciali Certificati CSC

Základní pravidla certifikace – Caffe Speciali Certificati CSC, které, díky ISO 9002 certifikaci postupů, zajišťují vysokou kvalitu výrobků s tímto označením:

Označení CSC – Caffè Speciali Certificati vzniklo v r. 1996 v italském Livornu, kdy se spojily místní pražírny kávy, které usilovaly o co nejlepší jakost svých výrobků. Jakostní kritéria zahrnují všechny fáze výroby kávy, od sklizně přes úpravu surové kávy, zejména pak přepravu, až po skladování a zpracování špičkové kávy. Tyto procesy jsou certifikovány podle normy ISO a kontrolovány nezávislými institucemi. U kávy s touto certifikací se můžete spolehnout, že dostanete opravdu prvotřídní kávu s jistotou stejné chuti i po několika letech od ochutnání.

VÝROBCI KÁVY  - Pro udělení certifikace CSC je nutné, aby byl u kávy vždy doložen původ kávových bobů dle jednotlivých pěstitelů, tak aby bylo možné sledovat přesný původ jednotlivých složek kávy a aby bylo možné zaručit, že nebudou ve směsi namíchána jiná než uvedená zrnka kávy.

TECHNICKÁ KOMISE -  Technická komise CSC stanoví ideální vlastnosti pro každý zdroj sklízené kávy, včetně ideální oblasti a nadmořské výšky pěstování, nakládání s kávou atd. Kromě toho, se ověřuje i kvalita kávy každé sklizně zda je v souladu s normami kvality.

KVALIFIKOVANÁ OCHUTNÁVKA - Jednotlivý výrobci s certifikací spolu s požadovanými vlastnosti kávy pravidelně zasílají komisi CSC ochutnávky vzorků z každé sklizně. Ta provede kompletní testování a ověřuje splnění stanovených vlastností.

DISCHARGE INSPECTOR -  Když pražírna v asociaci CSC nakupuje pro danou směs tedy jen od certifikovaného dodavatele kávy, a nezávislý inspektor – jakmile loď dorazí do přístavu – odebírá vzorky během vykládky a předá je kvalifikované laboratoři, která pak vzorky porovnává s dříve dodávanými. Pokud laboratoř potvrdí identitu kávy, CSC pošle pražírně kávy počet štítků přesně úměrný množství surové kávy.

Označení CSC - Směs nemůže být uváděna na trh bez štítku CSC. Jakmile je směs testována nemůže být na trh uvedena bez tohoto označení.

ARCHIVACE VZORKŮ - Káva pražírny jsou povinni zachovat zelené boby kávy – až do doby než Inspektoři dorazí do pražírny.

KONTROLA V PRAŽÍRNĚ CSC - Inspektoři provádějí kontroly i u přidružených činností aby ověřili, že všechny povinnosti a uložené procedury pro zajištění kvality vypražené kávy jsou respektovány, včetně správného záznamu pražení.